Protokoll Mentalbeskrivning

Emoyeni's Liveable Little Babe født 1998.03.03

Kungälv BK 1999.07.18 - - - Testleder Eleonor Lindahl

 
1a.
KONTAKT
Hälsning 
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök  Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan  Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan  Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla 
1b. 
KONTAKT
Samarbete 
Följer ej med trots upprepade försök att locka  Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll  Följer med hela sträckan, neutral.  Följer med villigt. Engagerar sig  Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testl. hoppar, gnäller 
1c. 
KONTAKT
Hantering 
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök  Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren.  Accepterar. Är neutral  Accepterar. Svarar med kontaktbeteende  Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl. 
2a. LEK 1
Leklust 
Leker ej  Leker ej men visar intresse  Leker-startar långsamt men blir aktiv  Leker aktivt, startar snabbt  Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt 
2b. LEK 1
Gripande 
Griper ej  Griper ej, nosar på föremålet  Griper försiktigt eller nyper i föremålet  Griper direkt med hela munnen.  Griper direkt, hugger föremålet 
2c. 
LEK 1
Dragkamp 
Biter ej  Biter försiktigt,släpper, håller, 
drar ej emot 
Biter- drar emot, släpper tar om  Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. Släpper  Griper diret med hela munnen,rycker, drar emot tills test. släpper 
3a. 
JAKT
Förföljande 
Startar ej  Startar men avbryter  Startar eller springer långsamt Kan öka farten. Fullföljer 2 ggr  Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet  Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända 
3b. 
JAKT
Gripande 
Nonchalerar bytet/springer ej fram  Griper ej, nosar på föremålet 2 ggr  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning  Griper direkt,släpper  Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. 
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, inaktiv  Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.  Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar  Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar  Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter 
5a.


AVST.LEK
Intresse 

Engageras ej av figurant. Ointresserad
Kontroll. Avbrott kan förekomma 
Intresserad, följer figurant utan avbrott. 
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök 
5b. 
AVST.LEK
Hot/agg. 
Inga skall eller morrningar  Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del  Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del  Visar hotbeteeenden,skall och 
morrningar under 
mom. 1 del 
Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1 och 2 del. 
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet 
Går ej fram till figurant. Ointresserad  Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet  Går fram när fig. ger sig tillkänna  Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning  Går fram direkt till figurant utan hjälp 
5d.
AVST.LEK
Leklust 
Visar inget intresse  Leker ej men visar intresse  Leker, griper försiktigt, släper, drar ej emot.  Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot  Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej. 
5e.
AVST.LEK
Samarbete 
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter.  Är aktiv med fig. när denne är aktiv.  Är aktiv med fig. när denne är aktiv  Uppmanar passig fig. till fortsatt lek 
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla 
Stannar, kort stopp  Hukar sig och stannar  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken  Flyr högst 5 meter  Flyr mer än 5 meter 
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg. 
Visar inga hotbeteenden  Visar enstaka hotbetenden  Visar flera hotbeteenden under längre tid  Visar flera hotbeteenden och någon attack  Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet 
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden  Går fram till overallen när föraren står bredvid  Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet  Går fram till overallen utan hjälp 
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla 
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver  Liten båge, eller liten tempoväxling,eller tittar bort vid någon av passagerna  Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena  Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager 
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse 
Inget intresse för ovarallen  Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle  Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen  Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand  Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager 
7a.


LJUDKÄNSL.
Rädsla 

Stannar,kort stopp 
Hukar sig och stannar 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken 
Flyr högst 5 meter 
Flyr mer än 5 meter 
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet 
Går inte fram  Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden  Gå fram till skramlet när föraren står bredvid  Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet  Går fram till skramlet utan hjälp 
7c. 
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla 
Ingen tempoförändring eller undanmanöver  Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.  Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen  Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena  Visar mått av rädsla efter samtliga passager 
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse 
Inget intresse för ljudkällan  Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle  Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkälan vid minst två tillfällen  Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand  Biter/leker med slramlet vid två eller fler passager 
8a. 
SPÖKEN
Hot/agg 
Visar inga hotbeteenden  Visar enstaka hotbeteenden  Visar flera hotbeteenden under längre tid  Visar flera hotbeeenden och någon attack  Visar hotbeteenden och flera attacker 
8b.
SPÖKEN
Kontroll 
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig  Tittar mot spökena då och då  Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott  Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott  Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet 
8c.
SPÖKEN
Rädsla 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avstånds-reglering  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll  Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll  Flyr längre än kopplets längd.Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen 
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet 
Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad  Går fram när föraren talar med/lockar på hunden  Går fram till spöket när föraren står bredvid  Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan  Går fram till spöket utan hjälp 
8e.
SPÖKEN
Kontakt 
Avvisar eller undviker kontaktförsök  Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan  Besvarar kontakt när figurant bjuder Tar kontakt själv. Balanserad  Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. 
9a.
LEK 2
Leklust 
Leker ej  Leker ej men visar intresse  Leker-startar långsamt men blir aktiv  Leker aktivt,Startar snabbt  Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt 
9b.
LEK 2
Gripande 
Griper ej  Griper ej direkt, nosar på föremålet  Griper försiktigt eller nyper i föremålet  Griper direkt med hela munnen  Griper direkt, hugger föremålet 
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan oberörd  Kontrollen som försvinner efter första skotten.Bryter men upptar startad aktivitet  Avtagande reaktionerpå skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet  Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet  Kvarstående oo efter flera skott.Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott 
GODKÄND SKOTT Ja       
GENOMFÖRD MH  Ja